O Orlu

Historia Orla cz.3

powrót

W 1902 roku oddano do użytku linię kolejową Wejherowo- Prusewo (Neustadt-Prussau), która przebiegała w południowej części dzisiejszego sołectwa. Na ten rok datuje się także powstanie pierwszej remizy ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu.

Orle na mapie z 1913r.

Po roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość Orle znalazło się ponownie w granicach Rzeczpospolitej. Kiedy w roku 1920 ostatecznie ukształtowały się granice państwa Orle znalazło się w strefie przygranicznej. Orle pozostało gminą wiejską należącą do wójtostwa z siedzibą w Bolszewie, a od 1934 roku do Gminy Wejherowo.

Orle na mapie z 1925r.

We wrześniu 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej na ziemi wejherowskiej trwały zacięte walki. Orle zostało zajęte przez wojska niemieckie dopiero 8 września (dzień po kapitulacji Westerplatte). Od tego dnia rozpoczął się niemal pięcioletni okres hitlerowskiej okupacji, w czasie której prowadzono intensywną eksterminację ludności polskiej (masowe mordy w Lesie Piaśnickim, wywożenie ludności do obozu w Stutthofie). Miejscowość została wyzwolona 11 marca 1945 roku przez 1 Gwardyjską Armię Pancerną generała Katukowa, w skład której wchodziła 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte.

Fragment tekstu: Jacek Macholl "Plan odnowy miejscowości Orle Plan rozwoju sołectwa w latach 2008-2010"

Michał Krasiński, 11 kwietnia 2010
powrót