Aktualności

Świąteczne Pozdrowienia dla Orla

powrót

Na   Święto Zmartwychwstania Pańskiego roku dwatysiącedwudziestegodrugiego...

Co roku nowe Życzenia składam, i rzeczywistość na słowa przekładam. Stawiam przed oczy Drogę Krzyżową, Niedzielę Palmową i Kosze Wodą Poświęconą. Stawiam przed oczy Radości i smutki - prośby by Życia Czas nie był tak krótki... Zmieniło się Świata oczekiwanie, pewności chce, że nic się Jemu nie stanie, by nie był tak zagrożony wojnami -choć tyle czasu od wojen za nami... Już Tajemnicy Wielkiego Tygodnia, w każdym Kościele się wygląda, dzień po dniu,już do nas się przybliża -Święto co znowu wszystkich zbliża. Tak Zmartwychwstanie wkrótce zagości, pełne Nadziei, Wiary, Miłości, pozwólmy by tych chwil nikt nie zakłócił, by Świat konfliktami się nie smucił, by w Naszych Sercach Dobro mieszkało, by Dobra nikomu nie było mało...

Z Księgi moich Życzeń Barbara Orłowska

Barbara Orłowska(85.237.180.63), 12 kwietnia 2022
powrót

Komentarze