Dodaj aktualność

Logowanie

					
załóż konto | przypomnienie hasla

Mapa Orla

Aktualności

Zebranie Wiejskie

powrót

W dniu 5 września odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym rozdysponowane zostały fundusze przeznaczone na potrzeby sołectwa w 2020 roku. W zebraniu udział wziął Zastępca Wójta Gminy Wejherowo- Pan Maciej Milewski. Uchwałą Zebrania środki zostaną przeznaczone na następujące cele:

  Zapewnienie gotowości bojowej OSP Orle- 3000 PLN
  Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa, jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców ( Organizacja Dnia Seniora)- 3000 PLN
  Utrzymanie terenów zielonych, terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych, poprawa estetyki wsi- 6764 PLN
  Projekt boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Orlu- 10000 PLN
  Utwardzenie odcinka ulicy Konopnickiej płytami JOMB ( wyjazd od ulicy Wejhera)- 10000 PLN
  Utwardzenie odcinka ulicy Głogowej płytami JOMB ( wyjazd od ulicy Szkolnej)- 5000 PLN
  Budowa oświetlenia na ulicy Bukowej- 5000 PLN
  Zainstalowanie kamer monitoringu wizyjnego- 5000 PLN
Ponadto podjęto uchwałę, iż w ramach środków z rezerwy celowej Wójta Gminy Wejherowo w przyszłym roku realizowane będą następujące zadania:

  Dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka- 1800 PLN
  Zakup paczek świątecznych dla dzieci- 2500 PLN
  Dofinansowanie organizacji festynu sołeckiego- 3500 PLN
  Zakup nagród dla uczestników turnieju piłkarskiego- 1000 PLN
  Dofinansowanie funkcjonowanie strony internetowej sołectwa- 500 PLN
  Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo- 700 PLN
  Zakup tablicy informacyjnej z planem numeracji budynków w obrebie ulic Kwiatowej i Pomorskiej- 1239 PLN

Ponadto poruszone zostały następujące tematy:

  problemy związane z aktualizacją rozkładów jazdy autobusów MZK
  uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem pojazdów przez Orle, w związku z zamknięciem mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 218.
  propozycja zlokalizowania przejścia dla pieszych na ulicy Wejhera, w sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Ogrodniczą.
Sołtys, 20 września 2019
powrót

Komentarze

~Gość 2019-09-25, 20:58
Dziękuję za informację. Pozdrawiam mieszkanka ul. Pomorskiej