Dodaj aktualność

Logowanie

					
załóż konto | przypomnienie hasla

Mapa Orla

Aktualności

Stypendia pomostowe dla maturzystów

powrót

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. Adresatami Programu są młodzi ludzie, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych (dziennych) w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowanych w trybie licencjackim, bądź jednolitym magisterskim i spełniają kilka kryteriów:   • Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka. • Posiadają rekomendację Fundacji Dla Was. • Są zameldowani na terenie powiatu wejherowskiego, chojnickiego, puckiego lub kartuskiego (tereny wiejskie lub miasta do 20 tys. mieszkańców), co najmniej od 21.03.2017 r. • Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 roku. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością. • Wynik egzaminu maturalnego po przeliczeniu zgodnie z algorytmem wynosi minimum 90 punktów. Ponadto kandydaci powinni być osobami zaangażowanymi w pracę na rzecz lokalnej społeczności - np. pracować jako wolontariusze, co będzie ważnym atutem w uzyskaniu rekomendacji Fundacji Dla Was. Prośby w tej sprawie kandydaci powinni kierować na adres kontakt@dlawas.org tytuł e-maila Stypendia pomostowe . Wysokość stypendium wynosi 500 złotych miesięcznie. Prośbę o rekomendację należy złożyć do 08 sierpnia 2019 roku. Wszelkie informacje na temat Programu stypendialnego wraz z niezbędnymi formularzami dostępne są na stronie Fundacji Dla Was - www.dlawas.org jak również na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

Sołtys, 10 lipca 2019

Do pobrania:

powrót

Komentarze